en sk

Aktuality

Zmeny pre r. 2024

Vážení kolegovia rybári a rybárky.

Na základe ďalšieho rozhodnutia Rady SRZ o zvýšených odvodoch za ceniny a ich cenách, sa na r. 2024 v rámci MO SRZ Liptovský Hrádok zmenili poplatky za niektoré ceniny (členská známka, povolenia) na nasledujúce sumy:

Členská známka, dospelý – 32 €

Zväzové povolenie kaprové, dospelý – 75 €

Zväzové povolenie kaprové, deti (6-14 r.) – 15 €

Pstruhové povolenie miestne, mládež/ zvýhodnení členovia – 23 €

Pstruhové povolenie miestne, dospelý – 33 €

Lipňové povolenie zväzové, dospelý/mládež/dôchodca/ZŤP/ID – 70 €

Toto sú platné ceny povolení na r. 2024 (v obchode na stránke sa môže ukázať ešte stará cena, ale po kliknutí je už správna)


Prečo Rada SRZ pristupuje k zvýšeniu poplatkov za ceniny sa dozviete v niektorom z videí na facebooku Rady SRZ.

UPOZORNENIE!

V rámci našej organizácie sme pristúpili k zmene/úprave systému v rámci predaja cenín. Po tejto úprave už systém nepovolí vydanie objednaných povolení členovi, ktorý neodovzdal správne vyplnený sumár za r. 2023 o úlovkoch do 15. 1. 2024, alebo odovzdal nesprávne vyplnený sumár o úlovkoch.

Člen, ktorý do zákonom stanoveného dátumu neodovzdal, alebo odovzdal nesprávne vyplnený sumár o úlovkoch, si bude môcť zakúpiť len členskú známku na r. 2024. Odovzdať správne vyplnený sumár o úlovkoch musíte, aj keď ste neprivlastnili žiadnu rybu, ale ste navštívili niektorý z revírov SRZ.

Členovia, ktorí si budú chcieť vyzdvihnúť objednané ceniny už začiatkom roka 2024, musia odovzdať správne vyplnený sumár o úlovkoch dostatočne dopredu (najlepšie priamo p. Kordošovi v predajni STARFISH, LM).


Správne vyplnený sumár o úlovkoch za r. 2023 môžete odovzdať do 15. 1. 2024 na nasledujúcich miestach:

– poštová schránka ryb. domčeka na ul. ČSA (Dovalovskej ceste) č. 1543, L. Hrádok

– poštová schránka p. Milana Žišku, kpt. Nálepku 474, L. Hrádok

– poštová schránka na domčeku SVP pri Belej (p. Krakovský)

– poštová schránka predajne STARFISH – Ľ. Kordoš, 1. mája 941, L. Mikuláš (alebo osobne)

– alebo poštou na adresu: MO SRZ Liptovský Hrádok, ul. ČSA 1543, 033 01 Liptovský Hrádok


S pozdravom
výbor MO SRZ Liptovský Hrádok