en sk

Mapa

Mapa revírov

Belá č. 3-0040-4-1 Belá č. 1a. Lovný revír s privlastnením úlovku, lososový-pstruhový

Lovný revír s privlastnením úlovku. Nový revír. Tvoria ho dva čiastkové povodia rieky Belá. Prvé čiastkové povodie je od ústia rieky Belá do Váhu v L. Hrádku po prvý odberný objekt (stavidlo) MVE Dovalovo, vrátane prirodzeného riečišťa pretekajucého popri MVE Dovalovo po revírnu tabuľu a druhé čiastkové povodie rieky Belá je od sútoku s Račkovým potokom po cestný most cez rieku Belá na Podbanskom. Súčasťou revíru je aj Račkov potok od ústia do Belej po kamenný prah v ústí Úzkej doliny cca 20 m nad cestným mostom vedúcim ponad Račkov potok.

Belá č. 3-0041-4-4 Belá č. 1b. Chyť a pusť, lososový-pstruhový

Revír Chyť a Pusť. Nový revír. Čiastkové povodie rieky Belá od revírnej tabule v prirodzenom riečišti a prvého odberného objektu (stavidla) MVE Dovalovo po sútok s Račkovým potokom. Súčasťou revíru je bezmenný potok pretekajúci popri AutoCampingu Vavrišovo, bočné a divočiace ramená rieky Belá v tomto úseku revíru, potok Pribylina, prívodný kanál po hradenie MVE Štecko v Pribyline, prívodný a odtokový kanál (Kokavský náhon) vrátane troch MVE L. Kokava.

Revír č. 3-4730-4-1-Váh č. 22a. Lovný revír s privlastnením úlovku, lososový-pstruhový

Lovný s privlastnením úlovku. Nový revír. Čiastkové povodie rieky Váh od ústia do rieky Belá v Liptovskom Hrádku po sútok s potokom Bocianka v Kráľovej Lehote. Do revíru patria aj potoky Porubský, Hybica s prítokmi.

Revír Váh č. 3-4734-4-4 Váh č. 22b. Chyť a pusť, lososový-pstruhový

Revír Chyť a Pusť. Nový revír. Čiastkové povodie rieky Váh od sútoku s potokom Bocianka v Kráľovej Lehote po sútok Bieleho a Čierneho Váhu nad obcou Kráľova Lehota.

Revír č. 3-0230-4-1 Boca. Lovný revír s privlastnením úlovku, lososový-pstruhový

Lovný s privlastnením úlovku. Potok Boca od ústia do Váhu v Kráľovej Lehote po pramene a prítoky Michalovský s prítokmi, Svidovský potok s prítokmi, Chopcovica s prítokmi, Čertovica s prítokmi a po ich pramene.

Revír č. 3-0050-4-2 Mlynský potok.

Od ústia do rieky Belá po pramene, vrátane prítokov a potoka Brezinka od výtoku (hradenia) z MVE Štecko v Pribyline po sútok s Mlynským potokom vo Vavrišove.

Revír č. 3-0732-4-2 Dovalovec.

Od ústia do Belej po pramene s prítokmi.

Revír č. 3-0042-4-2 Krivuľa.

Potok Krivuľa od ústia do potoka Račková po pramene, vrátane
prítokov Rakytinský potok, Belojanisov potok a Suchý Hrádok.

Revír č. 3-0043-4-2 Landerovec

Potok Landorovec od ústia do Belej po pramene, vrátane prítokov Surový Hrádok a Zamatový potok.

Lovné revíry

Belá č. 3-0040-4-1 Belá č. 1a. Lovný revír s privlastnením úlovku, lososový-pstruhový

Lovný revír s privlastnením úlovku. Nový revír. Tvoria ho dva čiastkové povodia rieky Belá. Prvé čiastkové povodie je od ústia rieky Belá do Váhu v L. Hrádku po prvý odberný objekt (stavidlo) MVE Dovalovo, vrátane prirodzeného riečišťa pretekajucého popri MVE Dovalovo po revírnu tabuľu a druhé čiastkové povodie rieky Belá je od sútoku s Račkovým potokom po cestný most cez rieku Belá na Podbanskom. Súčasťou revíru je aj Račkov potok od ústia do Belej po kamenný prah v ústí Úzkej doliny cca 20 m nad cestným mostom vedúcim ponad Račkov potok.

Belá č. 3-0041-4-4 Belá č. 1b. Chyť a pusť, lososový-pstruhový

Revír Chyť a Pusť. Nový revír. Čiastkové povodie rieky Belá od revírnej tabule v prirodzenom riečišti a prvého odberného objektu (stavidla) MVE Dovalovo po sútok s Račkovým potokom. Súčasťou revíru je bezmenný potok pretekajúci popri AutoCampingu Vavrišovo, bočné a divočiace ramená rieky Belá v tomto úseku revíru, potok Pribylina, prívodný kanál po hradenie MVE Štecko v Pribyline, prívodný a odtokový kanál (Kokavský náhon) vrátane troch MVE L. Kokava.

Revír č. 3-4730-4-1-Váh č. 22a. Lovný revír s privlastnením úlovku, lososový-pstruhový

Lovný s privlastnením úlovku. Nový revír. Čiastkové povodie rieky Váh od ústia do rieky Belá v Liptovskom Hrádku po sútok s potokom Bocianka v Kráľovej Lehote. Do revíru patria aj potoky Porubský, Hybica s prítokmi.

Revír Váh č. 3-4734-4-4 Váh č. 22b. Chyť a pusť, lososový-pstruhový

Revír Chyť a Pusť. Nový revír. Čiastkové povodie rieky Váh od sútoku s potokom Bocianka v Kráľovej Lehote po sútok Bieleho a Čierneho Váhu nad obcou Kráľova Lehota.

Revír č. 3-0230-4-1 Boca. Lovný revír s privlastnením úlovku, lososový-pstruhový

Lovný s privlastnením úlovku. Potok Boca od ústia do Váhu v Kráľovej Lehote po pramene a prítoky Michalovský s prítokmi, Svidovský potok s prítokmi, Chopcovica s prítokmi, Čertovica s prítokmi a po ich pramene.

Chovné revíry

Revír č. 3-0050-4-2 Mlynský potok.

Od ústia do rieky Belá po pramene, vrátane prítokov a potoka Brezinka od výtoku (hradenia) z MVE Štecko v Pribyline po sútok s Mlynským potokom vo Vavrišove.

Revír č. 3-0732-4-2 Dovalovec.

Od ústia do Belej po pramene s prítokmi.

Revír č. 3-0042-4-2 Krivuľa.

Potok Krivuľa od ústia do potoka Račková po pramene, vrátane
prítokov Rakytinský potok, Belojanisov potok a Suchý Hrádok.

Revír č. 3-0043-4-2 Landerovec

Potok Landorovec od ústia do Belej po pramene, vrátane prítokov Surový Hrádok a Zamatový potok.