en sk

plán brigád

Prihláste sa na brigádu

Milí kolegovia a kolegyne,

Aj na rok 2022 sa pre vás snažíme pripraviť čo najpresnejší plán brigád so všetkými potrebnými informáciami. Konkrétne dátumy brigád zverejníme čoskoro.

Počas brigád bude potrebné dodržiavať všetky platné nariadenia, ale máme šťastie, že pohyb v prírode je stále dovolený. Po prihlásení na danú brigádu budete dostávať všetky podstatné informácie emailom, preto si prosím skontrolujte či vám maily od našej MO nekončia v spame (nevyžiadanej pošte).

Prosíme, myslite aj na to, že na uskutočnenie naplánovanej brigády majú zásadný vplyv rôzne skutočnosti, ktoré nevieme úplne ovplyvniť: napríklad počet prihlásených členov na brigádu, pripravenosť násady na zarybnenie u dodávateľa, počasie v deň brigády, prietok vodných tokov. Z týchto dôvodov si ako výbor MO SRZ LH vyhadzujeme právo v opodstatnených situáciách zrušiť, alebo presunúť naplánovanú brigádu. Prihlásení členovia budú o zrušení brigády informovaný emailom a bude im ponúknutý náhradný termín realizovania brigády, alebo možnosť prihlásiť sa na inú naplánovanú brigádu po dohode.

Termínov brigád na rok 2022 vyhlásime dostatok, takže každý by si mal nájsť termín, ktorý mu bude vyhovovať. Vo výnimočných prípadoch pripúšťame aj individuálne odpracovanie brigády, ale len po dohode s hospodárom MO.

Uzávierka prihlášok na brigádu je 7 dní pred naplánovaným termínom brigády. V prípade otázok kontaktujte jednotlivých členov výboru zodpovedných za Vami vybranú brigádu.

Tešíme sa na vašu účasť !