en sk

plán brigád

Prihláste sa na brigádu

Milí kolegovia a kolegyne,

Aj na rok 2024 sa pre vás snažíme pripraviť čo najpresnejší plán brigád so všetkými potrebnými informáciami.

Po prihlásení na danú brigádu budete dostávať všetky podstatné informácie emailom, preto si prosím skontrolujte či vám emaily od našej MO nekončia v spame (nevyžiadanej pošte).

Prosíme, myslite aj na to, že na uskutočnenie naplánovanej brigády majú zásadný vplyv rôzne skutočnosti, ktoré nevieme úplne ovplyvniť: napríklad počet prihlásených členov na brigádu, pripravenosť násady na zarybnenie u dodávateľa, počasie v deň brigády, prietok vodných tokov. Z týchto dôvodov si ako výbor MO SRZ LH vyhradzujeme právo v opodstatnených situáciách zrušiť, alebo presunúť naplánovanú brigádu. Prihlásení členovia budú o zrušení brigády informovaní emailom a bude im ponúknutý náhradný termín realizovania brigády, alebo možnosť prihlásiť sa na inú naplánovanú brigádu po dohode.

Pre tých, ktorí sa zúčastnia minimálne na štyroch brigádach (2x zarybnenie, 2x starostlivosť o revíry MO SRZ LH), im bude ako odmena vydané miestne pstruhové povolenia zadarmo na ďalší rok (napr. za odpracované brigády v r. 2024 bude vydané miestne povolenie na r. 2025). Do týchto brigád sa neráta aktivita “ikry v boxoch”, poskytnutie 2%, alebo zúčastnenie sa na aktivitách mimo revírov MO SRZ LH, príp. ako pomoc na ryb. pretekoch.

Vo výnimočných prípadoch pripúšťame aj individuálne odpracovanie brigády, ale len po dohode s hospodárom MO.

Uzávierka prihlášok na brigádu je 7 dní pred naplánovaným termínom brigády. V prípade otázok kontaktujte jednotlivých členov výboru zodpovedných za vami vybranú brigádu.

Tešíme sa na vašu účasť !