en sk

O nás

Ciele a misia

Celý svet sa vyvíja rýchlym tempom a rybárstvo sa vyvíja spolu s ním. Tam kde niekedy stačilo namočiť háčik do vody a ryby skákali sami do podberáku, dnes majú problém chytiť rybu aj najskúsenejší rybári. Je nemysliteľné stále loviť a brať ryby bez toho aby sme podporili ich kolobeh života a ochránili ich životné prostredie. Samozrejme ak nám premnožené predátory vyžerú podstatnú časť generačných rýb a migračné prekážky v podobe vodných elektrární znemožňujú ťah rýb na neres, máme len mizivú šancu sa dočkať zlepšenia bez extrémneho úsilia vrátiť našim riekam pstruha, či lipňa.

Nielen z týchto dôvodov podporujeme aktivitu , ktorá sa zaoberá vysádzaním ikier pôvodných druhov rýb, do vlásočníc a malých prítokov našich riek. Aby sme ikrám zvýšili šancu na prežitie v tvrdých podmienkach, používame takzvané Vibert Boxy, ktoré slúžia ako ochrana počas doby inkubácie. Boxy ukladáme do debničiek, ktoré roznášame do potokov a v období od decembra do marca ich chodíme pravidelne čistiť a kontrolovať.

Malé rybky, ktoré sa takýmto spôsobom vyliahnu v našich potokoch si už od malička zapisujú do génov prirodzené inštinkty a správanie divokých rýb. Tieto návyky sú pre nich neskôr v dospelom živote neoceniteľné. Či už sa jedná o rozmnožovanie, lov potravy alebo ochranu pre predátormi.

Všetci v tíme cítime povinnosť oboznamovať rybárov aj verejnosť s touto problematikou, preto je z nášho pohľadu táto aktivita v mnohých prípadoch omnoho podstatnejšia ako samotný lov rýb, ktorý pre nás znamená už len zber zaslúženého ovocia po rokoch a dňoch tvrdej práce.

Toto je len jedna z aktivít, o ktorú sa snažíme. Našim dlhodobým cieľom je návrat pôvodných druhov rýb do našich riek v čo najlepšej kvalite a kvantite.

Ak ťa zaujímajú podrobnosti o našich aktivitách neváhaj nás kontaktovať, najjednoduchšie cez email   info@mosrzlh.sk

Pôvodné druhy rýb

Ďalšie aktivity smerujeme k ochrane týchto pôvodných druhov rýb, predovšetkým ich prirodzeného prostredia. Ako veľké negatívum vnímame necitlivé zásahy do morfológie našich riečnych korýt, v mnohých prípadoch bez dostatočnej odbornosti a dôrazu na prežitie divokých populácií našich rýb.

Tiež sme zásadne proti výstavbe nových priečnych bariér na našich tokoch. Tieto bariéry vo veľkej väčšine reprezentujú malé vodné elektrárne, ktoré zásadným spôsobom zasahujú do migrácie našich pôvodných druhov rýb. Z nášho pohľadu ich negatívne vplyvy bezkonkurenčne prekonávajú ich malé pozitíva, z ktorých navyše neparticipuje celá spoločnosť ale vybraný jednotlivci. Snažíme sa inšpirovať aj v zahraničí kde prístupy k malým vodným elektrárňam začínajú prehodnocovať a prikláňajú sa skôr k ich odstraňovanie ako k budovaniu nových prekážok.

Ak vás táto tematika aspoň trocha zaujíma a chceli by ste sa dozvedieť viac pozrite si film Blue heart o Europe, ktorý popisuje význam slobodne tečúcich riek pre ľudí, rybárov a životné prostredie. A akým spôsobom sa na Balkáne snažia svoje rieky ochrániť. Film v angličtine je tu:

Blue heart of Europe - priehrady a divoké rieky na balkáne

Ak sa niekde dopočujete, že zbúrať priehrady alebo vodné elektrárne je pekný sen ale je to nemožné, úplne tomu neverte. Určite to nie je ľahké ale dá sa to. O tom ako sa k niektorým priečnym bariéram stavajú vo svete a dokonca si dovolia ich odstraňovať, sa dozviete napríklad v dokumente DamNation. Vo voľnom preklade názov znamená “Krajina priehrad” alebo v inom význame aj “Prekliata krajina”…za nás celkom výstižné. Odkaz v angličtine je tu:

DamNation - "Krajina priehrad" alebo v inom význame aj "Prekliata krajina"

Ochrana pôvodného genofondu rýb

Ďalším z našich cieľov je udržanie genetickej kvality našich rýb. Počas nášho zatiaľ krátkeho pôsobenia vo výbore zisťujeme, že zarybňovanie nie je len o množstve rýb ale vo veľkej miere o ich genetickej kvalite. Preto sa stále snažíme a budeme sa snažiť zabezpečiť pre naše rieky násady v čo najlepšej kvalite a v správnom veku tak aby mali možnosť sa naučiť návykom divokých rýb. V najlepšom prípade vychovať a udržať nové generačné stáda pôvodných druhov rýb, ktoré sa budú prirodzene vytierať a vytvárať najprirodzenejšie potomstvo najvyššej kvality. Ak by ste chceli vedieť viac o umelom chove rýb a jeho vplyve na pôvodné populácie rýb prikladáme zaujímavý film, nám sa pri ňom len na prázdno otvárali ústa. Odkaz je tu:

ARTIFISHAL - vplyv umelo vychovaných rýb na pôvodné populácie

Ako jeden z našich ďalších cieľov (určite nie posledný) je ochrana našich rýb pred predátormi. Ako najväčšiu hrozbu vnímame pobyt vydry, volavky alebo kormorána v našich revíroch. Keďže v tomto smere máme značne obmedzené možnosti regulácie, chceme poprosiť váš našich členov a hostí aby ste nás informovali o vašich postrehoch počas vašich rybárskych vychádzok. Na ich základe potom budeme vedieť efektívnejšie plánovať zarybňovanie, prípadne organizovať ochranu našich revírov pomocou plašenia.

Ako vidíte aktivít je mnoho a jednotlivci v mnohých prípadoch na ne nestačia. Preto vás chceme poprosiť, máme viac ako 400 členov preto spolupracujme. Nikto vo výbore nevníma svoje pôsobenie ako povinnosť alebo prostiedok na získanie prospechu. Naopak chceme vybudovať fungujúcu komunitu ľudí, ktorý budú pracovať na spoločnej idei s nadšením a radosťou. Tak aby sme sa ako rybári z Liptovského Hrádku mohli hrdo postaviť pred verejnosť a pochváliť sa čo sme dokázali. Vážime si každú ruku priloženú k dielu ako aj finančný príspevok prijatý akoukoľvek formou.

Dúfame, že sa vidíme čoskoro pri vode!

Výbor MO SRZ LH