en sk

O nás

PODPORTE NAŠE RIEKY

Milý kolega rybár, rybárka, priateľ riek

Milý návštevník, sme MO SRZ v Liptovskom Hrádku s 75 ročnou históriou. Staráme sa o čistotu a bohatstvo v našich riekach tak, aby sme ich budúcim generáciám odovzdali v lepšom stave ako sú dnes.
Pracujeme na tom, aby sa do našich riek znovu vrátili v hojnom počte pôvodné druhy rýb, najmä pstruh potočný a lipeň. Naša cesta je návrat k prirodzenému neresu rýb pričom dnes musíme prírode pomôcť. Je potrebné nanovo vytvoriť generačné stáda rýb tak, aby bola ich populácia samo udržateľná v budúcnosti.

Podporujeme pôvodné druhy rýb aj rozvoj a záujem detí o prírodu, budujeme ich vzťah k našim riekam a snažíme sa aby svoj čas strávili v našej krásnej prírode, na čerstvom vzduchu.

Vaše prostriedky budú použité na zarybňovanie pôvodnými druhomi rýb pstruhom potočným a lipňom. Na budovanie a zlepšovanie podmienok pre ich rozmnožovanie, ktoré dnes stojí nemalé prostriedky. Druhou oblasťou kde budú využité prostriedky je práca s mládežou tak, aby sme vytvorili podmienky a vychovali nových majstrov sveta v love rýb udicou s pozitívnym vzťahom k prírode a športovému rybárstvu. Poukážte 1%, 2% alebo 3% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb na zarybnenie a získajte navyše benefit v podobe odpracovanej brigády v tejto rybárskej sezóne.

Veríme, že Vás naša myšlienka zaujala a podporíte ju svojimi 2% z daní.

Predvyplnený formulár na poukázanie 2% pre FO nájdete v sekcii pre členov/dokumenty. PROSÍME nezabudnite si zmeniť rok zdaňovacieho obdobia a dátum vyhotovenia! Môžete to urobiť priamo v dokumente na stránke.

Ďakujeme

podpora

Podporili nás

Priama podpora

V prípade, že máte záujem podporiť našu miestnu organizáciu