en sk

Aktuality

Plán brigád na r. 2024 a poskytnutie 2%

Plán brigád na r. 2024 nájdete na našom webe v sekcii Pre členov-Plán brigád.
Tešíme sa, že sa pri rôznej starostlivosti o naše revíry uvidíme na brigádach v čo najvyššom počte.
Na brigády zamerané na zarybnenie vačkom, alebo rýchleným, môžete prísť s rodinou, priateľmi, alebo z Vás vytvoríme dvojicu s iným prihláseným účastníkom (dvojica dostane 1 vrece s rybami na zarybňovanie).
V prípade, ak sa zúčastníte s členom rodiny, kamarátom, alebo inou neprihlásenou osobou, prosím prihláste sa na brigádu 2x. To je pre to, aby sme vedeli, že ste “dvojica” a my mali systémom spočítaný skutočný počet prihlásených. V prípade, že chcete vytvoriť dvojicu s niekým kto sa už prihlásil, alebo sa už niekto prihlásil a nemôže sa zúčastniť, dajte nám to dostatočne dopredu vedieť.
Taktiež si brigádu môžete po dohode s hospodárom odpracovať individuálne.

Obdobie podávania daňových prebieha a určite sa stretávate vo svojom okolí s množstvom požiadaviek od rôznych organizácií na poukázanie 2% podielu z vašich daní. My nie sme výnimkou. Ak sa rozhodnete touto formou podporiť naše spoločné rybárske združenie, môžeme Vám zaručiť, že Váš príspevok nebude premrhaný. Bude využitý na zarybnenie našich revírov násadami pôvodných druhov rýb. Prípadne nimi podporíme našich mladých rybárov v rybárskom krúžku. A môžete mať vďaka nemu zarátanú odpracovanú brigádu (môžete zozbierať aj viac vyplnených poukázaní 2% pre MO SRZ LH dokopy od viacerých osôb, napr. kolegov v práci a  suma sa spočíta na jedno Vami určené meno člena MO SRZ LH)!
Keďže v r. 2023 bola náhrada za 1 neodrobenú brigádu 35 €, tak v prípade poukázania dane za r. 2023 platí uznesenie č. 3 z r. 2019 (Hodnota poukázaného podielu zaplatenej dane musí byť minimálne vo veľkosti náhrady brigádnické povinnosti konkrétneho člena, tzn.: ak bude poukázaný podiel v hodnote od 35 eur do 69,99,- eur, tak člen získa benefit za jednu šesť hodinovú brigádu. Ak bude poukázaný podiel v hodnote nad 70,- eur, tak člen získa benefit za dve šesťhodinové brigády.).
!!!Dôležité je!!!, aby ste kópiu/foto týchto potvrdení, ktoré boli potvrdené daňovým úradom (pečiatka), poslali do 31. 05. 2024 na email mosrzlh(zavínač)gmail.com a podľa odvedenej sumy za r. 2023 sa Vám zaráta brigáda. Nepotvrdené poukázania sa nebudú rátať do brigád.

Viac info tu:

https://mosrzlh.sk/sk/o-nas/podporte-nas/
 Nezabudnite si zmeniť rok zdaňovacieho obdobia a dátum vyhotovenia v predvyplnenom formulári na našom webe! Môžete to urobiť priamo v dokumente na webe a potom si ho vyplnený vytlačiť.

Ďakujeme
výbor MO SRZ Liptovský Hrádok