en sk

Aktuality

Zahájenie pstruhovej sezóny 2024 + info Jazierko pod Skalkou.

Vážení kolegovia rybári a rybárky.

Do novej rybárskej sezóny 2024 Vám želáme veľa úspechov a radosti na rybách.

Pri príležitosti zahájenia pstruhovej sezóny Vás v záujme vyhnutia sa konfliktov medzi loviacimi žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou, alebo muškárením, loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.
Upozorňujeme Vás, aby ste nezneužívali tieto opatrenia na osobný prospech  a zbytočne nevyvolávali konflikty medzi sebou na lovných miestach!

Na želanie majiteľa MVE Dovalovo parkujte autá mimo parkovacích miest pri hrádzi a na múre MVE, ktoré sú určené pre majiteľov MVE. Doporučujeme parkovať pod diaľničným mostom, alebo popri príjazdovej ceste ku MVE na lúkach tak, aby ste nespôsobovali ich deštrukciu, alebo nebránili prechodu iných vozidiel po tejto ceste. Na MVE sa správajte tak, aby nedochádzalo ku konfliktom s majiteľmi vodnej elektrárne a medzi vami. MVE Dovalovo má kamerový systém….

V revíroch CHaP je zakázané používať háčiky s protihrotom!

Blíži sa obdobie trenia lipňa v našich vodách, preto prosíme, sledujte vodu a ak zbadáte náznaky trenia, lipňa cielene nelovte, nebroďte zbytočne do daných miest a nevyrušujte neresiace sa lipne týmto konaním!


UPOZORNENIE: Opäť sme požiadali ichtyológa SRZ o výnimku na lov bielych rýb na Jazierku pod Skalkou rybolovnými technikami na plávanú a na ťažko, pri použití len návnad rastlinného pôvodu a bez zakrmovania/prikrmovania. Našej žiadosti bolo vyhovené a preto počas pstruhovej sezóny 2024 môžu týmito technikami na Jazierku loviť všetci naši členovia s platným rybárskym povolením, ale len biele ryby (kapor rybničný, plotica červenooká). Každá privlastnená (na základe výnimky a ulovená na ťažko a plávanú) biela ryba ryba z Jazierka sa zapisuje LEN do tohto prehľadu. Prehľad si vytlačte (prípadne aj viac krát), vyplňte a nestraťte, budete ho využívať len pri love na Jazierku a na konci sezóny odovzdávať spolu s prehľadom o úlovkoch. Privlastnené biele ryby z Jazierka si nezapisujete do regulárnych ryb. povolení na rybolov!!! Keďže je Jazierko pstruhový revír, tak počet návštev tohto revíru v jednom týždni a denná doba lovu sa riadi Zákonom o rybárstve a jeho vyhláškou.

Výnimka je určená na redukciu počtu bielych rýb z Jazierka a čím viac sa z neho týchto rýb privlastní, tým lepšie. Táto výnimka sa nevzťahuje na privlastnenie si iných druhov rýb, napr. pstruha dúhového. Takže ak ulovíte na spomínané rybárske techniky inú rybu z Jazierka ako kapra a ploticu, treba ju opatrne vrátiť nazad. Jazierko zároveň slúži pre deti z rybárskeho krúžku na výučbu a praktické nacvičovanie rybolovných techník počas celého výučbového roka. V prípade nejakých “konfliktov”, alebo nedodržiavaní čistoty brehov a pravidiel z výnimky, bude táto výnimka zrušená.

Ak na rybách uvidíte popri riekach odpadky, skúste sa po ne zohnúť, vždy pár kusov zoberte so sebou a odhoďte do smetného koša na to určeného. Takto postupne budú brehy riek vyzerať krajšie. Taktiež iné informácie z našich revírov, ktoré sa týkajú našej MO SRZ LH, nám dajte vedieť či už telefonicky, alebo emailom.

Ďakujeme a v prípade otázok kontaktujte niektorého člena výboru.

S pozdravom

výbor MO SRZ Liptovský Hrádok