en sk

Aktuality

Klimatické dopady na naše vody.

Dňa 21. 7.  sme boli v podvečerných hodinách na záchrannej misii na Porubčianskom potoku v zložení hospodár Tomáš Messerschmidt, predseda Vlasto Kočí so synom Ľubom a zástupca hospodára J. Trnka ml. .

Následkom deficitu zrážok a tým pádom zníženia prietoku, taktiež v horúcom počasí zvýšená spotreba pitnej vody a zároveň čerpadlami odoberaná voda z potoka, spôsobili na tomto potoku na niektorých úsekoch úplné vyschnutie. Bohužiaľ je to už druhá negatívna udalosť na Porubčianskom potoku v krátkom čase. Pred 3 týždňami bol otrávený kratší úsek v strednej časti obce a uhynulo vtedy skoro 40 pstruhov rôznej veľkosti ktoré sme zozbierali (info o tom sa k nám dostalo asi až po 4 dňoch od úhynu). Dnes aj napriek extrémne nízkej vode bolo ulovených cca 110 Pp 1-4 ročné (aj nad 30cm). Našli sme im nový domov na jednom z najkrajších úsekov našich riek, ktorá si aj v týchto horúcich dňoch udržuje prijateľnú teplotu a prietok vody. Porubčiansky potok je prekvapivo dobre pre rybu úživný a nebyť prahov/kaskád postavených v minulosti, či už obyvateľmi, alebo správcom toku, bol by pravdepodobne tento potok teraz úplne bez rýb. Všetky zachránené pstruhy sa vyskytovali na 99 % v hlbšej vode pod prahmi (niekde aj 14 ks na ploche 1 m2). Aj keď dnes 22. 7. už krátka búrka vrátila menší prietok vody do koryta potoka, očakávame, že problém s nízkym prietokom bude pretrvávať aj v budúcnosti. Bohužiaľ týka sa to prakticky všetkých menších potokov.

Preto Vám doporučujeme, aby ste v čo najväčšej miere zadržiavali dažďové zrážky a nenechali ich stiecť do kanalizácií, alebo tam kde sa nevyužijú a potom na závlahu trávnikov, alebo záhonov v záhrade čerpali vodu z potokov/riek. Uvedomme si, že roky s minimom zrážok a extrémnymi teplotami sa budú neustále opakovať , gradovať a zadržiavanie dažďovej vody v budúcnosti bude nevyhnutné!  

Zároveň prosíme našich členov, aby nám oznámili čím najskôr takéto spozorované výkyvy a udalosti.

Ďakujeme!