en sk

Aktuality

Voľby na VČS 2022, zvolení kandidáti a pozície vo výbore MO SRZ Liptovský Hrádok

Milí kolegovia rybári.

Dávame vám na známosť zoznam zvolených členov výboru MO SRZ LH,  kontrolnej komisie MO SRZ LH a delegátov na snem SRZ.

 ZVOLENÍ ČLENOVIA  VÝBORU a pridelené funkcie  MO SRZ LH : podľa abecedy
1. JÁN BOROŠ – vedúci RS
2. RICHARD BRODSKÝ – podpredseda MO
3. DUŠAN JANČUŠKA – člen výboru
4. VLASTIMIL KOČÍ – predseda MO
5. LUBOMÍR KORDOŠ – výdaj povolení
6. MICHAL KOVALČÍK – tajomník MO, práca s mládežou
7. TOMÁŠ MESSERSCHMIDT – hlavný hospodár MO
8. PETER MIKUŠ – správca majetku
9. JOZEF TRNKA ml. – šport a pomocný hospodár

ZOZNAM KANDIDÁTOV DO KK :
1. LUKÁŠ LENKO – člen
2. JÁN LUTICA – vedúci KK
3. MARTIN MACÍK – člen

ZOZNAM KANDIDÁTOV NA SNEM :
1. RICHARD BRODSKÝ – náhradník
2. VLASTIMIL KOČÍ – náhradník
3. TOMÁŠ MESSERSCHMIDT – zvolený
4. JOZEF TRNKA ml. – zvolený

Ďakujeme za aktívnu účasť na VČS, 

Výbor MO SRZ LH