en sk

Aktuality

Začiatok pstruhovej sezóny 2021

Milí kolegovia rybári a rybárky

16. Apríla sa nám opäť začína rybárska sezóna. Veríme a robíme všetko pre to aby bola úspešná.

Vzhľadom na súčasnú situáciu okolo koronavírusu si prosím prečítajte nasledujúce usmernenie

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia je zakázané organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Je preto potrebné a nevyhnutné, aby ste dbali na ochranu svojho zdravia a aj na ochranu zdravia iných loviacich v zmysle aktuálne platných opatrení.

Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou, alebo muškárením, loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Preto Vás žiadame, aby ste dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou. Samozrejme nezabudnite na ochranné pomôcky ako je napr. tvárové rúško, ktoré je aktuálne povinné. Veríme tiež, že sa toto nariadenie nebude „zneužívať“ v osobný prospech a budete prípadné nezhody rozumne riešiť ako kultivovaný ľudia.

Nezabudnite na nové revírovanie na našich vodách, ktoré nájdete aj na našom webe www.mosrzlh.sk a stanovenú novú lovnú mieru pstruha potočného 35 cm. Tiež si prosím prezrite nové revírovanie, predovšetkým nové hranice lovných revírov a revírov “chyť a pusť”. Niekde ešte nie sú osadené nové revírne tabule a budeme ich osádzať až v najbližších dňoch.

Tiež sa blíži obdobie trenie lipňa v našich tokoch, preto prosím sledujte vodu a ak zbadáte náznaky trenia lipňa nebroďte zbytočne do daných miest a nevyrušujte ich. Týmto najlepšie pomôžete našim pôvodným rybám v pokoji sa vytrieť a založiť základy novej generácie.

Ak počas svojich vychádzok zbadáte niečo zaujímavé, netradičné, alebo budete mať postreh k zlepšeniu fungovania našej organizácie neváhajte nás kontaktovať alebo zaslať fotky úlovkov na adresu info@mosrzlh.sk. Budeme radi každej správe.

Ďakujeme, a prajeme veľa úspechov v novej sezóne.

Vidíme sa pri vode!

MO SRZ Liptovský Hrádok