en sk

Aktuality

Prihlášky nových členov MO SRZ LH na rok 2020

Milí kolegovia rybári.

Na základe uznesenia výboru č. 2/2020 vám dávame do pozornosti informácie ohľadom prijímania nových členov do našej MO na rybársku sezónu 2020. Ak máte vo svojom okolí niekoho kto sa zaujíma o prírodu, rieky, ochranu a lov rýb teraz je ten správny čas aby sa prihlásil. Každého nového člena medzi nami radi privítame. Celé uznesenie s kompletnými informáciami si môžete prečítať nižšie:

Výbor MOSRZ LH berie na vedomie nasledovný oznam:
Noví uchádzači o členstvo v SRZ s požiadavkou byť registrovaní v MOSRZ Liptovský Hrádok sa môžu prihlásiť najneskôr do 15.02.2020 formou „on line“ vyplnenia prihlášky za člena, uloženej na webovej stránke MOSRZ v sekcii pre členov/prihláška za člena.

Školenie a skúšky nových uchádzačov za členov MOSRZ Liptovský Hrádok budú dňa 29.02.2020 v rybárskom dome MOSRZ Liptovský Hrádok, ul. ČSA 1543, Liptovský Hrádok, v čase od 13.00 do 17.00 hod. Školiaca a skúšobná komisia: Peter Pajerchin, Tomáš Messerschmidt, Jozef Trnka.

 

Výbor MO SRZ LH