Please assign a menu to the primary menu location
sk

Aktuality

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu MOSRZ Liptovský Hrádok

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu, ktorý sa bude konať v nedeľu 31.3.2019 o 8.30 hod. v Kinosále Kultúrneho domu v Liptovskom Hrádku.

Prezentácia členov sa začína v uvedený deň od 7.30 hod.

PROGRAM:

08.30 hod. Otvorenie

08.30 hod. Prezentácia mini festivalu muškárskych filmov

08.40 hod. Voľba predsedníctva a pracovných komisíí

09.00 hod. Udelenie vyznamenaní členom MOSRZ a uctenie si zosnulých členov

09.15 hod. Správa o činností orgnizácie a výboru MOSRZ za rok 2018

09.30 hod. Správa hospodára MOSRZ za rok 2018

09.45 hod. Správa referenta pre športovú činnosť a prácu s mládežou MOSRZ za rok 2018

10.00 hod. Správa KRK, DK a RS MOSRZ za rok 2018

10.15 hod. Prestávka s občerstvením

10.45 hod. Plán strategických úloh na obdobie 2019 – 2022

11.00 hod. Prezentácia plánu zarybňovania a revírovania 2019-2022

11.15 hod. Diskusia

11.45 hod. Schválenie uznesenia VCS 2019

12.00 hod. Záver oficiálnej časti

12.15 hod. Neoficiálna časť: Mini festival muškárskych filmov

Projekcia dvoch svetových filmov s muškárskou tematikou

Nový Zéland – lov pstruhov potočných – 25min
autor: Kurt Konard Production – Slovensko

Astove – muškárenie na mori – 15 min
autor: Black Fly Eyes

13.00 hod. Záver neoficiálnej časti