en sk

Aktuality

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu MO SRZ LH 2021

Milí kolegovia rybári.

 

Na základe § 14 ods.2 Stanov SRZ, ktoré ukladajú povinnosť výborom ZOSRZ zorganizovať minimálne jeden krát ročne výročnú členskú schôdzu si Vás, výbor miestnej organizácie slovenského rybárskeho zväzu v Liptovskom Hrádku dovoľuje pozvať na:

 

Výročnú členskú schôdzu MOSRZ Liptovský Hrádok 

Výročná členská schôdza sa bude konať

v nedeľu 18.7.2021 o 8.30 hod. v Kinosále Kultúrneho domu v Liptovskom Hrádku.

Prezentácia členov sa začína v uvedený deň od 7.30 hod.

 

Program schôdze: 

08.30 hod.          Otvorenie

08.30 hod.          Voľba predsedníctva a pracovných komisií

08.45 hod.          Správa o činnosti organizácie a výboru MOSRZ za rok 2020

09.00 hod.          Správa hospodára MOSRZ za rok 2020

09.15 hod.          Správa referenta pre športovú činnosť a prácu s mládežou MOSRZ za rok 2020

09.30 hod.          Správa KRK a DK MOSRZ za rok 2020

09.45 hod.           Plán zarybňovania na obdobie 2021

10.00 hod.           Plán strategických úloh, návrh rozpočtu na obdobie 2021

10.15 hod.           Prestávka

10.45 hod.          Prezentácia projektu liahne

11.00 hod.          Diskusia

11.30 hod.          Prijatie uznesení

11.45 hod.          Záver VČS

 

Výročná členská schôdza sa bude konať v súlade s vyhláškou 216,Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniu hromadných podujatí.

Vstup na výročnú členskú schôdzu bude umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami.

Výbor miestnej organizácie slovenského rybárskeho zväzu pozýva všetkých svojich členov, vyzýva ich aby využili svoje právo zúčastniť sa na VČS, aby svojou aktívnou účasťou prispeli a podporili fungovanie MOSRZ Liptovsky Hrádok.

 

S pozdravom

 

Výbor MOSRZ LH