en sk

Aktuality

Ikry v krabičkách 2020

Milí kolegovia rybári,

Pýtate sa čo robí výbor a naši členovia pre obnovu pôvodných druhov rýb okrem toho, že o tom veľa hovoria a píšu ? Tak dnes 18. Januára sme sa rozhodli, tak ako po minulé roky opäť zorganizovať akciu Ikry v krabičkách (anglicky boxoch). Pýtate sa čo sú to tie ikry v boxoch? Dobrá otázka.

Je to aktivita systematickej podpory pôvodných druhov rýb, konkrétne pstruha potočného. Keďže v poslednej dobe je rok od roku na našich potočákov vyvíjaný stále väčší tlak, ich prirodzená populácia neúprosne klesá. Spôsobené je to pravdepodobne súhrnom mnohých faktorov. Medzi najzávažnejšie patrí zmena kvality vody, vplyv priečnych stavieb (predovšetkým malých vodných elektrární), konkurencia nepôvodných druhov, efektivita predátorov a v neposlednej rade aj ich lov nami rybármi.

Bohužiaľ vývoj je neúprosný a zatiaľ negatívny. Preto sme si ako výbor stanovili ako prvoradý cieľ, ochranu pôvodných druhov rýb a obnovenie ich prirodzených generačných stád v našich riekach. Ako sme veľmi skoro zistili, tento cieľ je ľahšie si stanoviť ale omnoho komplikovanejšie ho reálne naplniť. Každopádne neustále pracujeme na zavádzaní noviniek, ktoré ho podporia. A jednou z najpodstatnejších aktivít je vysádzanie ikier v štádiu očných bodov do chovných potokov. Konkrétne potokov ústiacich do Belej a Váhu. Aby ikry ostali v kontakte s prirodzeným chemizmom našich riek a zároveň boli ochránené od nekompromisného prírodného výberu prežitia najsilnejších, pomáhame im umiestnením do boxov. Tieto boxy zabezpečia ich čiastočnú ochranu a zároveň umožnia vyliahnuť sa malým potočákom priamo v ich prirodzenom prostredí. Zároveň hneď po vyliahnutí môžu malí potočáci voľne z krabičiek vyplávať v ústrety neúprosnému ale totálne prirodzenému životu v našich riekach.

V ideálnom prípade nás tieto ryby potešia ako tvrdý bojovníci “na udici”, pri našich budúcich rybárskych vychádzkach a otestujú naše rybárske schopnosti. A zároveň ak si my rybári uvedomíme koľko práce je potrebné na obnovenie jedného takéhoto divokého potočáka a darujeme mu život, tak sa nám veľmi pravdepodobne odvďačí založením novej generácie rovnako kvalitných potomkov. Takže keď sa nabudúce zamyslíte čo treba urobiť pre to aby sme zas chytali toľko rýb “ako niekedy”. Odpoveď určite nie je nasádzať viac dúhaka. Správna odpoveď je v prvom rade ochrana, podpora, až nakoniec udržateľný lov našich pôvodných pstruhov a lipňov.

Chceme poďakovať všetkým členom, ktorí sa v tomto roku do akcie ikry v boxoch zapojili. Treba podotknúť, že to nie je len jednorázová akcia. Ale v nasledujúcich cca dvoch mesiacoch budú zapojení chlapi, ženy a dokonca aj deti pravidelne chodiť sledovať svoje zverené ikry v boxoch. Často v mínusových teplotách budú pravidelne kontrolovať a prečisťovať krabičky. Opakovane sa močiť v ľadovej vode, tak aby malé pstruhy mali čo najlepšie podmienky na vyliahnite. Preto by im mala patriť vďaka všetkých rybárov. A každý z nás by si mal spomenúť na tento príbeh a kopu práce, ktorá je potrebná no to aby sme si všetci zachytali opäť divoké ryby. Tiež by vám mal pomôcť sa rozhodnúť či si práve toho svojho chyteného potočáka alebo lipňa privlastníte alebo mu darujete život.

Ak vás táto aktivita zaujala a mali by ste záujem sa zapojiť v budúcom roku, budeme len radi. Stačí sledovať našu web stránku a správy od našej MO vo svojej emailovej schránke.

Vidíme sa pri vode

Výbor MO SRZ LH

 

Video z vysádzania ikier v krabičkách