en sk

Aktuality

Darujte nám 2% daní a nahraďte si nimi neodpracovanú brigádu, nové tlačivo pre r. 2022

Milí kolegovia rybári

Opäť sa nám blíži obdobie podávania daňových priznaní. Určite sa stretávate vo svojom okolí s množstvom požiadaviek od rôznych organizácií na poukázanie 2% podielu z vašich daní. My nie sme výnimkou. Ak sa rozhodnete touto formou podporiť naše spoločné združenie, môžeme vám zaručiť, že váš príspevok nebude premrhaný. Bude využitý výhradne na zarybnenie našich revírov násadami pôvodných druhov rýb. Prípadne nimi podporíme našich mladých rybárov v rybárskom krúžku.

Ako bonus môžete získať odpustenie brigády resp. platby za neodpracovanú brigádu v prislúchajúcej hodnote zodpovedajúcej vášmu príspevku.

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, predkladá daňovému úradu vyhlásenie na poukázanie 2% a potvrdenie o zaplatení dane vystavené zamestnávateľom.

Kópiu/foto týchto potvrdení, ktoré sú potvrdené daňovým úradom (pečiatka), prosím odošlite na email mosrzlh@gmail.com a podľa odvedenej sumy sa Vám zaráta brigáda.

Ak je suma od 30 € až 59,99 €, zaráta sa Vám jedna brigáda, ak nad 60 € tak dve brigády. Môžete zozbierať vyplnené vyhlásenia na poukázanie 2% napríklad od svojich kolegov z práce, kamarátov, alebo členov rodiny, potvrdené nám ich poslať na mail. Tým pádom budeme sumy na týchto potvrdeniach spočítavať a odosielateľovi podľa celkovej sumy zarátavať brigádu/y.

Predvyplnené tlačivo na poukázanie 2% pre FO nájdete na webe na podstránke pre členov/dokumenty MO SRZ prípadne na tomto odkaze.

Všetky vaše príspevky si vážime a ďakujeme za vašu podporu, ktorú sa budeme snažiť čo najefektívnejšie využiť.

Výbor MO SRZ LH