Menu Zavrieť

Výbor MO SRZ Liptovský Hrádok

Ing. Ľudevít Kurpas– predseda, tel: +421 905 622 671
Ing. Peter Pajerchin– podpredseda, tel: +421 905 263 317
Ing. Richard Brodský– tajomník, tel: +421 911 646 627
Bc. Tomáš Messerschmidt – hospodár,tel: +421 915 816 162
Ľubomír Kordoš– pokladník,tel:+421 908 937 612
Milan Žiška – zástupca hospodára, tel: +421 911 147 538
Ing. Jozef Trnka ml. –
športová činnosť, tel: +421 915 814 703
Ján Boroš – rybárska stráž, tel. : +421 904 631 878
Ing. Juraj Vavro –
čistota a užívanie vôd, tel: +421 905 247 716
Juraj Vavro  ml.– evidencia členov, tel: +421 907 327 759
Milan Záborský – práca s deťmi, tel: +421 907 273302

Revízna komisia

Ján Lutica – predseda revíznej komisie, tel: +421 907 861 568
Vladimír Kuchárik – člen revíznej komisie, tel: +421 903 231 363
Jozef Bielek– člen revíznej komisie, tel: +421 904 659 694