Menu Zavrieť

Pozvánka

Miestna organizácia rybárskeho zväzu Mo SRZ Liptovský Hrádok

                                                                                

 

Vec: Pozvánka na mimoriadnu členskú schôdzu za účelom vykonania volieb delegátov na XIII. Snem SRZ – mimoriadny

 

Na základe uznesenia Rady SRZ č.153/2019 v znení „Rada SRZ schvaľuje konanie XIII. Snemu SRZ – mimoriadneho dňa 23.11.2019 v Žiline.“ a Uznesenia č. 154/2019 v znení „Rada SRZ nariaďuje organizačným zložkám SRZ uskutočniť mimoriadne členské schôdze, mimoriadne mestské konferencie s cieľom voľby dvoch delegátov a jedného náhradníka na XIII. Snem SRZ – mimoriadny a nahlásiť na Sekretariát Rady SRZ dvoch delegátov a jedného náhradníka na snem SRZ do 31. októbra 2019“.

Na základe horeuvedeného, si Vás  výbor miestnej organizácie slovenského rybárskeho zväzu v Liptovskom Hrádku dovoľuje pozvať na

 

Mimoriadnu členskú schôdzu za účelom vykonania volieb delegátov

na XIII. Snem SRZ – mimoriadny

 

Mimoriadna členská schôdza sa bude konať v stredu 23.10.2019 o 18.00hod. v zasadačke Mestského úradu Liptovský Hrádok na 2. poschodí, ul. Hviezdoslavova 170, vstup cez hlavný vchod.

 

Prezentácia členov sa začína v uvedený deň od 17.30hod.

 

Program mimoriadnej členskej schôdze

 

18.00 hod.           Otvorenie

18.05 hod.           Informácia o situácii v SRZ

18.10 hod.           Voľba predsedníctva a pracovných komisií

18.20 hod.           Voľby delegátov na XIII. Snem SRZ-mimoriadny

18.45 hod.           Diskusia

18.55 hod.           Návrh na uznesenie

19.00 hod.           Záver

 

 

S pozdravom

       

 Predseda  MOSRZ L. Hrádok     ………………………………..                                                                                      

                                                                                                                          Ing. Ľudevít Kurpas     

 

Tajomník  MOSRZ L. Hrádok     ………………………………..                                                                                     

                                                                                                                          Ing. Richard Brodský    

      

IBAN:SK0409000000000056712242    IČO: 00 178 209 504

Kontakty: Predseda: 0905 622671, Hospodár: 0915 816162

www.mosrzlh.sk, email: vybormosrzlh@gmail.com