Menu Zavrieť

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu MOSRZ Liptovsky Hrádok

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu, ktorý sa bude konať v nedeľu 31.3.2019 o 8.30 hod. v Kinosále Kultúrneho domu v Liptovskom Hrádku.

Prezentácia členov sa začína v uvedený deň od 7.30 hod.

        

Program :

 

08.30 hod.       Otvorenie

08.30 hod.       Prezentácia mini festivalu muškárskych filmov

08.40 hod.       Voľba predsedníctva a pracovných komisií

09.00 hod.       Udelenie vyznamenaní členom MOSRZ a uctenie si zosnulých členov

09.15 hod.       Správa o činnosti organizácie a výboru MOSRZ za rok 2018

09.30 hod.       Správa hospodára MOSRZ za rok 2018

09.45 hod.       Správa referenta pre športovú činnosť a prácu s mládežou MOSRZ za rok 2018

10.00 hod.       Správa KRK, DK a RS MOSRZ za rok 2018

10.15 hod        Prestávka s občerstvením

10.45 hod        Plán strategických úloh na obdobie 2019 – 2022

11.00 hod        Prezentácia plánu zarybňovania a revírovania 2019 – 2022

11.15 hod.       Diskusia

11.45.hod        Schválenie uznesenia VCS 2019

12.00 hod.       Záver oficiálnej časti

12.15 hod.       Neoficiálna časť: Mini festival muškárskych filmov

Projekcia  dvoch svetových filmov s muškárskou tematikou

  1. Nový Zéland – lov pstruhov potočných-25min

autor: Kurt Konard Production – Slovensko

  1. Astove – muškárenie na mori-15 min.

autor: Black Fly Eyes

13.00 hod.       Záver neoficiálnej časti