Menu Zavrieť

Platenie členských príspevkov a povolení na rok 2018

Slovenský rybársky zväz; Miestna  organizácia Liptovský Hrádok

Všetkým členom MO SRZ                               Lipt. Hrádok 23.12.2017

Vec: Platenie členských príspevkov a rybárskych povolení na rok 2018    –      usmernenie

 

Na základe uznesenia výboru MO SRZ v Lipt. Hrádku vydávame usmernenie postupu pri platení členských príspevkov a vydávania povolení na rybolov v roku 2018.

 1. ČLENSKÁ ZNÁMKA:       – 27 € každý člen starší ako 18 rokov
                                                         – 14 €  platí študent starší ako 15 rokov do 18 rokov
 1. ZÁPISNÉ: 40   
  platí každý nový člen MO a aj bývalý člen MO SRZ, ktorý neprerušil členstvo v MO,  alebo nezaplatil členskú známku do 31. marca.
 2. RYBÁRSKY LÍSTOK:
  Ročný a trojročný vydáva mestský (obecný ) úrad ,informačné centrum v Liptovskom Mikuláši
 3. DRUHY POVOLENÍ:
  Jednotlivé ceny v (eurách) Deti od 3-6 rokov majú  povolenku zadarmo na kaprové  vody
Dospelý člen ZŤP, ŤZP Rybárska stráž Študent od 15 do 17 rokov Deti od 6-14 rokov
Členská známka  27 €  27 €  27 € 14 €
Pstruhová pov.naša  27 €  17 €  17 €  20 €  15 €
Kaprová celoslovenská  35 €  35 €  35 €  35 €  10 €
Lipňová celoslovenská  35 €  35 €  35 €  35 €
Neodpracovaná jedna brigáda
(povinnosť odpracovať 2 brigády )
 20 €
Denné Hosťovacie povolenie
členovia SRZ
10 €
Denné Hosťovacie povolenie
Nečlenovia
17 €
Sezónne povolenie
členovia SRZ
54 €
Zvláštne povolenie 520 €

Povolenku na kaprové vody si môže zakúpiť  až po zakúpení miestnej povolenky na pstruhové vody !

Spočítajte jednotlivé sumy  a uhradte celkovú sumu .
Celkovú sumu môžte uhradiť poštovou poukážkou , prevodom alebo vkladom na účet MO SRZ Liptovský Hrádok
IBAN :    SK04 0900 0000 0000 5671 2242
Ako variabilný symbol uvedte rodné číslo – prvých 6 čísel po   /.
Do poznámky pre prijímateľa napíšte Meno, Priezvisko, zakúpené povolenia . V prípade neodpracovania brigády – dve neodpracované  40 €                                     

Povolenky na nasledujúci rok je možné zakúpiť od 20 decembra po tel. dohode s hospodárom miestnej organizácie .
Členské príspevky a platby za povolenia na rybolov, uhrádzajte od 1.1 !

V roku 2018 sa platby uhrádzajú len poštovou poukážkou , prevodným príkazom a priamym vkladom na účet Miestnej Organizácie !

Brigádnická povinnosť :  všetci členovia  miestnej organizácie MO SRZ s brigádnickou povinnosťou , musia odpracovať  dve 6 hodinové  brigády .Za brigádu sa počíta aj účasť na výročnej členskej schôdzi až do jej konca.  Za jednu neodpracovanú brigádu uhradí člen 20.-€.
Príspevok za neodpracovanú brigádu:      40 € ( tj.20+20€)   uhraďte spolu s ostatnými poplatkami (príspevky sú určené na zarybňovanie revírov).

V správe pre prijímateľa uveďte, za čo platíte (druh povolenia, ktorý žiadate)
Pri platbe prevodným príkazom z Vášho účtu uvádzajte ako variabilný symbol Vaše rodné číslo.

 1. VYDÁVANIE POVOLENÍ NA RYBOLOV:

Členovia, ktorí vrátia prehľady o úlovkoch, uhradia si členskú známku, zvolenú povolenku na rybolov a prípadný poplatok za neodpracovanú brigádu, bude im príslušné povolenie  na rybolov a členská známka zaslaná doporučenou poštovou zásielkou na adresu pobytu.

Členovia, ktorí nedostanú povolenku resp. členskú známku poštou do 14 dní od platby, nemajú pravdepodobne vysporiadané všetky záväzky voči MO SRZ a v takomto prípade môžu dňa 12. apríla 2018 (štvrtok) si povolenie prevziať v budove Rybárskeho domu na ul. ČSA č.1543 od  14,00 hod. do 15,30 hod.

 1. UPOZORNENIE:

Podľa stanov SRZ ten, kto si nezaplatí členskú známku do 31.marca, prestáva byť členom MO SRZ. O znovu prijatí  za člena SRZ na základe písomnej žiadosti rozhodne výbor MO SRZ a člen musí uhradiť zápisné 40€ !

 1. Brigádnická činnosť v roku 2018: POZOR ZMENA

Práce na rybárskych revíroch našej MO SRZ a to čistenie, pílenie, úprava ryb . revírov , práce na RD. So sebou si prineste čižmy, rukavice ,sekery a pílky. Zraz je vždy o 8,00 hod.

Na brigádu v daný deň sa teraz po novom bude musieť  rybár objednávať, kde hospodár so zástupcom si dohodne potrebný počet brigádnikov na dané práce.

Termín a zraz brigád bude posielaný emailom 5 dní vopred , taktiež bude vyvesený na novej  stránke www.mosrzlh.sk.

Forma objednania bude  v utorok  od 8 -20hod.,vždy pred danou najbližšou brigádou  cez telefón , sms a email .

Jeden deň pred brigádou hospodár ,alebo zástupca hospodára pošle sms , email, alebo telefonicky  skontaktuje potrební počet brigádnikov.  Toto opatrenie zavádzame preto, aby na brigádach bol stabilný  počet brigádnikov  ( 4-6 osôb ) a nie ako v minulosti raz veľa a inokedy ani jeden.

tel. č. Krakovský 0915 859509, M. Žiška 0911 147538 .           Pri nepriazni počasia sa termín brigády ruší .

 

 

 

 1. Vrátenie povolení po skončení platnosti!

Žiadame všetkých členov, aby urýchlene vrátili prehľad o úlovkoch za rok 2017.

Prehľad o úlovkoch za rok 2018 žiadame zaslať najneskôr do 15.januára 2019!

 

MoSRZ Liptovský Hrádok ,  P.O.Box 26 , 033 01 Liptovský Hrádok, alebo hospodárovi v domčeku pri moste cez Belú / zelený domček/ a   predajcom hosťovacích povolení.

 

Predajcovia hosťovacích povolení:       Fronko Tibor , L.Hrádok  , F-hotel
Pavol Kováč ml., L.Hrádok, Hotel Borová sihoť
Ján Bartko, Rybárske potreby ESOX  Liptovský Mikuláš

Ľubomír Kordoš,Rybárske potreby STARFISH  Lipt.Mikuláš

 

Člen, ktorý nevrátil do stanoveného termínu prehľad o úlovkoch za rok 2017 , nebude vydaná povolenka na rok 2018 !

 

 1. Informácie

Deti a mládež ( 6- 15 rokov ) musia byť organizované pri CVČ  na ZŠ Hradná v Liptovskom Hrádku od začiatku

školského roka. Krúžok vedie  p.Milan Záborský , vždy v pondelok od 15-17 hod.

Informácie o chode našej MoSRZ Lipt.Hrádok sú zverejnené na internetovej adrese www.mosrzlh.sk

 

Žiadame všetkých členov, ktorí môžu poukázať 2% daň z roku 2017 na našu organizáciu , aby to urobili do 31.3.2018 /pre právnicke osoby/ a do 30.4.2018 /pre fyzické osoby/.Vyzbieraný obnos peňazí bude použitý na zarybnenie.                                              Vopred všetkým ďakujeme !!!

 

Rybárom, ktorým nechodí emailom žiadna informácia o zarybnení a brigádach,  nech pošlú email s menom a priezviskom na           mosrzlh@gmail.com   .  Budete vložení do kontaktov  a informovaní o brigádach, zarybnení a dianí v organizácii.

 

Školenie nových členov bude 3.3.2018 o 8 hod v R.D. , preskúšanie 17.3.2018 v Ryb.dome o 8hod.

 1. Miestne preteky

Pre nízku účasť  pretekárov a ich rodinných príslušníkov na miestnych pretekoch s posedením pri guláši sa výbor uzniesol, že v roku 2018 sa termín dohodne – nedohodne  na  VČS 2018 .

Platenie členských poplatkov 2018

Pridaj komentár