Menu Zavrieť

Odovzdanie rybárskych povolení za r. 2018

Riadne vyplnené Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch môžete odovzdať do 15. januára 2019:
– p. Ľubovi Kordošovi, predajňa STARFISH, 1.Mája 941/118, 031 01 Liptovský Mikuláš
– p. Ľ. Krakovskému, osobne, alebo do schránky na domčeku SVP pri Belej
– poštou na MO SRZ Liptovský Hrádok, P.O.Box 26, 033 01 Liptovský Hrádok
Upozorňujeme, že povolenia na rybolov vyplňujete aj v zadnej časti v sekcii „Celoročný sumár úlovkov podľa druhov rýb a rybárskych revírov“ ! Toto platí aj keď ste si neprivlastnili žiadnu rybu, ale navštívili ste niektorý z revírov.
Dva príklady vyplnenia povolení, nájdete v prílohe toho mailu. Prosím Vás, aby ste si skontrolujte viac krát, či ste povolenie vyplnili správne. Týmto predídeme nezrovnalostiam.
Nezabudnite!
Podľa § 14, bodu 16 Vyhlášky č.185/2006 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:  Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
 
Ďakujeme!

S pozdravom

MO SRZ Liptovský Hrádok

P.O.Box 26
033 01 Liptovský Hrádok