Miestny rybolovný poriadok

MIESTNY RYBOLOVNÝ PORIADOK

I. Rybárske revíry MO SRZ:

Revír č. 3-0041-4-1 Belá č. 1b. Čiastkové povodie rieky Belá od diaľničného mosta nad Dovalovom po cestný most v Podbanskom. Súčasťou  revíru sú potoky Pribylina, Račkov p. od ústia do Belej po kamennú hať v ústí Račkovej doliny.

Revír č. 3-0040-4-4 Belá č. 1a. Nový revír Chyť a Pusť Čiastkové povodie rieky Belá od ústia do Váhu v L.Hrádku po Dialničný most nad Dovalovom.

Revír č. 3-4730-4-1-Váh č.22. Čiastkové povodie rieky Váh od ústia do rieky Belá v Liptovskom Hrádku po sútok Bieleho a Čierneho Váhu nad obcou Kráľova Lehota. Do revíru patria aj potoky Porubský, Hybica s prítokmi.

Revír č. 3-0230-4-1 Boca. Potok Boca od ústia do Váhu v Kráľovej Lehote po pramene a prítoky Michalovský, Svidovský potok, Chopcovica, Čertovica po pramene.

Chovné revíry 

Revír č. 3-0050-4-2 Mlynský potok . Od ústia do rieky Belá po pramene, vrátane prítokov.

Revír č. 3-0732-4-2  Dovalovec od ústia do Belej po pramene s prítokmi.

Revír č. 3-0042-4-2 Krivuľa Potok Krivuľa od ústia do potoka Račková po prame, vrátane prítokov Rakytinský potok, Belojanisov potok a Suchý Hrádok.

Revír č. 3-0043-4-2 Landorovec Potok Landorovec od ústia do Belej po pramene, vrátane prítokov Surový Hrádok a Zamatový potok.

II. Dochádzka k vode:

Loviť je možné najviac 3 dni v týždni. III. Doba lovu: Od 16.4. do 31.8. možno loviť pstruha potočného a pstruha jazerného. Od 16.4. do 30.9. možno loviť sivoňa potočného, pstruha dúhového Od 1.6. do 30.9.možno loviť lipňa tymianového, podustvu severnú. IV. Denný čas lovu v jednotlivých mesiacoch: apríl a september od 6,00 do 19,00 hod máj a august od 5,00 do 21,00 hod jún a júl od 4,00 do 22,00 hod

V. Množstvo úlovkov:

Loviaci si môže privlastniť v jednom dni aj keď loví na viacerých revíroch najviac štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymianového, podustvy severnej alebo mreny severnej, prípadne kombináciu týchto druhov, alebo taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7 kg. Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia a to s jedným rybárskym prútom s navijákom. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg, alebo 2 ks lipňa tymianového alebo lososovitých druhov rýb.

VI. Lovné miery:

Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča narovnanej chvostovej plutvy. Ostatné neuvedené druhy rýb podľa Vyhlášky k Zákonu č. 139/2002.

Pstruh potočný   30 cm
Sivoň potočný      25 cm
Pstruh dúhový      25 cm
Lipeň tymianový 35 cm
Pstruh jazerný      45 cm
Podustva                 30 cm

VII. Spôsob lovu:

1. Lov rýb prívlačou je spôsob lovu jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca alebo splietanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť nahodená ďalšia udica. Lov rýb pomocou bubliny,sbirolína alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou len na pstruhových a lipňových vodách.
2. Lov rýb muškárením je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z mušk.prúta, mušk. navijáka, mušk. šnúry a nadväzca s použitím umelých mušiek ako nástrahy. Zaťaženie mušiek musí byť súčasťou mušky. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť nahodená ďalšia udica. lov rýb mušk. udicou s použitím strímra nad 5 cm ako nástrahy sa považuje za lov rýb muškárením pri love hlavátky. 3. Lov rýb čereňom je spôsob lovu s použitím jedného čereňa a plochou najviac 1m2 a s veľkosťou ôk siete najviac 1 cmx1 cm uchytenej na konštrukcii. lov rýb čereňom sa považuje za lov rýb na jednu udicu. VIII..

Zakázané spôsoby lovu.

Všetko podľa § 13 Zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z.

Záznamy o úlovkoch:

Každý držiteľ povolenia na rybolov je povinný vrátiť do 15.januára riadne vyplnený záznam o dochádzke k vode a prehľad o úlovkoch podľa revírov a druhov rýb. Hostia sú povinní zapísať do záznamu o úlovkoch ihneď po ulovení a ponechaní si úlovku. Hostia vrátia povolenie hneď po ukončení lovu tomu, kto im povolenie vydal.

Čas individuálne ochrany hlaváča bieloplutvého a pásoplutvého je od 15.3.-31.5 v danom roku.
Slovenský rybársky zväz Miestna organizácia Liptovský Hrádok

Rady pre rybárov aj tých športových
Je nás priveľa , preto dopraj aj iným športový zážitok z lovu. Len rybu pustenú môžeš znovu chytiť – viackrát. Rybárske právo je právo chrániť, chovať, loviť a privlastňovať si ryby – poradie je veľmi dôležité Používaj háčiky bez protihrotu Oddychuj, relaxuj ! to že vieš chytať nemusíš si dokazovať zakaždým na rybách, ktoré tým stresuješ, poškodzuješ a hlavne ich neliečiš – nezaslúžia si to Vyhni sa vyčerpaniu ryby pri zdolávaní Ak chceš rybu pustiť ,tak ju nedávaj do podberáka Ruku si namoč , drž rybu vo vode pri uvoľňovaní háčika čo najkratšiu dobu a nestláčaj žiabre Maj pripravený pean, alebo iný vyberač háčikov Rybu opatrne púšťaj hlavou proti vode ,nehádž ju ! Vyhni sa váženiu ,meraniu a foteniu ryby pred pustením späť do vody Nechytaj a nestúpaj po rybách, ktoré sú v nerese na neresiskách – všímaj si to, ,nebuď slepý Neprivlastňuj si samičky pôvodných druhov rýb Čím teplejšia voda a prostredie ,tým väčšia opatrnosť s manipuláciou rýb Dodržaním týchto rád si zvýšil prežitie ,početnosť rýb a pekné miesta s rybami už nebudú také zriedkavé.