Mapa revírov MO SRZ Liptovský Hrádok

mapa reviry

MIESTNY RYBOLOVNÝ PORIADOK

I. Rybárske revíry MO SRZ:

Revír č. 3-0041-4-1 Belá č. 1b. Čiastkové povodie rieky Belá od diaľničného mosta nad Dovalovom po cestný most v Podbanskom. Súčasťou  revíru sú potoky Pribylina, Račkov p. od ústia do Belej po kamennú hať v ústí Račkovej doliny.

Revír č. 3-0040-4-4 Belá č. 1a. Nový revír Chyť a Pusť Čiastkové povodie rieky Belá od ústia do Váhu v L.Hrádku po Dialničný most nad Dovalovom.

Revír č. 3-4730-4-1-Váh č.22. Čiastkové povodie rieky Váh od ústia do rieky Belá v Liptovskom Hrádku po sútok Bieleho a Čierneho Váhu nad obcou Kráľova Lehota. Do revíru patria aj potoky Porubský, Hybica s prítokmi.

Revír č. 3-0230-4-1 Boca. Potok Boca od ústia do Váhu v Kráľovej Lehote po pramene a prítoky Michalovský, Svidovský potok, Chopcovica, Čertovica po pramene.

Chovné revíry 

Revír č. 3-0050-4-2 Mlynský potok . Od ústia do rieky Belá po pramene, vrátane prítokov.

Revír č. 3-0732-4-2  Dovalovec od ústia do Belej po pramene s prítokmi.

Revír č. 3-0042-4-2 Krivuľa Potok Krivuľa od ústia do potoka Račková po prame, vrátane prítokov Rakytinský potok, Belojanisov potok a Suchý Hrádok.

Revír č. 3-0043-4-2 Landorovec Potok Landorovec od ústia do Belej po pramene, vrátane prítokov Surový Hrádok a Zamatový potok.