Menu Zavrieť
mapa reviry

Rybárske revíry MO SRZ Liptovský Hrádok:

Lovné revíry: 

Revír č. 3-0041-4-1 Belá č. 1b. Lovný revír s privlastnením úlovku. Čiastkové povodie rieky Belá od diaľničného mosta nad Dovalovom, po cestný most cez Belú na Podbanskom. Súčasťou  revíru sú potoky Pribylina, Račkov potok od ústia do Belej, po kamennú hať v ústí Račkovej doliny cca 600m nad cestným mostom.

Revír č. 3-0040-4-4 Belá č. 1a. Revír Chyť a Pusť. Čiastkové povodie rieky Belá od ústia do Váhu v L. Hrádku po diaľničný most nad Dovalovom.

Revír č. 3-4730-4-1-Váh č.22. Lovný s privlastnením úlovku. Čiastkové povodie rieky Váh od ústia do rieky Belá v Liptovskom Hrádku po sútok Bieleho a Čierneho Váhu nad obcou Kráľova Lehota. Do revíru patria aj potoky Porubský, Hybica s prítokmi.

Revír č. 3-0230-4-1 Boca. Lovný s privlastnením úlovku. Potok Boca od ústia do Váhu v Kráľovej Lehote po pramene a prítoky Michalovský, Svidovský potok, Chopcovica, Čertovica po pramene.

Chovné revíry: 

Revír č. 3-0050-4-2 Mlynský potok. Od ústia do rieky Belá po pramene, vrátane prítokov.

Revír č. 3-0732-4-2  Dovalovec. od ústia do Belej po pramene s prítokmi.

Revír č. 3-0042-4-2 Krivuľa. Potok Krivuľa od ústia do potoka Račková po pramene, vrátane prítokov Rakytinský potok, Belojanisov potok a Suchý Hrádok.

Revír č. 3-0043-4-2 Landorovec. Potok Landorovec od ústia do Belej po pramene, vrátane prítokov Surový Hrádok a Zamatový potok.