Zarybnenie 13.06.2018

Zarybňovanie našich revírov násadou pstruha potočného – polroček. Na Váh sa vypustilo 29 250 ks a na Belú CHaP 750 ks.