Menu Zavrieť

2 % podielu zo zaplatenej dane

Milý kolega rybár, rybárka, priateľ riek
 
Sme MO SRZ v Liptovskom Hrádku s 75 rocnou históriou…. Staráme sa o čistotu a bohatstvo v našich riekach tak, aby sme ich buducim generáciam odovzdali v lepšom stave ako sú dnes. 
Pracujeme na tom, aby sa do našich riek znovu vrátili v hojnom počte pôvodné druhy rýb , najmä pstruh potočný. Naša cesta je návrat k priordzenému neresu rýb avšak dnes musíme prírode pomôcť a  je potrebné vytvoriť generačné stáda rýb tak, aby bola ich populácia samoudržateľná. 
 
Podporujeme aj rozvoj a záujem detí o prírodu, budujeme ich vzťah k riekam a snažíme sa aby svoj čas strávili v našej krásnej prírode, na čerstvom vzduchu. 
 
Vaše prostriedky budú použité výlučne na  zarybňovanie pôvodným druhom rýb pstruhom potočným, na budovanie a zlepšovanie podmienok pre jeho rozmnožovanie ktoré dnes stojí nemalé prostridky.  Druhou oblasťou kde budú využité prostriedky je práca s mládežou tak, aby sme vytvorili podmienky  a vychovali nových majstrov sveta v love rýb udicou s pozitívnym vzťahom k prírode a športovému rybárstvu. 
Poukážte 1%, 2% alebo 3% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb na zarybnenie a získajte benefit v podobe odpracovanej brigády
Veríme, že Vás naša myšlienka zaujala a podporíte ju svojimi 2% z daní. 
V prípade, že máte záujem poukázať Vaše 2% z dane, nižšie  Vám zasielame pokyny a vzory vyplnených tlačív nájdete v sekcii Na stiahnutie .