01.05.2018

Zarybňovanie Hybice a potoka Boca – vlásočníc plôdikom a rýchleným pstruhom potočným.